NUMO (Nederlands/wiskunde/Engels/Duits)

Niet alle studenten pakken alles in een keer op. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan vaak ziek, scheiding, slecht zien/horen enz. Maar al gauw zal u als ouder of de leerkracht aangeven dat er een leerachterstand is. Hij/zij kan niet  goed meekomen en dat heeft gevolgen voor het vervolg van zijn/haar studie.

 

Numo is een leermiddel van Kurve, innovatieve makers van slimme online leermiddelen voor het aanleren van basisvaardigheden taal en rekenen. Van ‘op weg naar 1F’ tot en met 4F.

 

Hoe werkt Numo?

 

Numo vindt uit wat de  student beheerst en voor welke leerdoelen hij/zij oefenmateriaal nodig heeft. Daarna wordt zelfstandig gewerkt aan een persoonlijk oefenprogramma. Met duidelijke uitleg en rijke feedback.

 

We starten altijd met een intake om te kijken waar wij en op welke onderdelen wij kunnen helpen.

 

Numo is een leermiddel van Kurve, innovatieve makers van online leermiddelen. Voorheen heetten wij Muiswerk Educatief. Met onze slimme programma’s groeit iedere leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo in rekenen en talen. Ieder volgt zijn eigen leercurve!

 

We hebben Numo ontwikkeld na uitgebreid onderzoek onder docenten en leerlingen van vmbo, havo, vwo en gymnasium. Gerenommeerde taal- en rekenexperts ontwikkelden het lesmateriaal.

 

Basisvaardigheden rekenen en talen in Numo

 

Nederlands

Op-weg-naar-1F tot en met 4F

 • Grammatica
 • Spelling
 • Werkwoordspelling
 • Leestekens
 • Formuleren
 • Lezen*
 • Woordkennis
 • Flitsend Spellen en Lezen (voor dyslecten)
Rekenen en Wiskunde (vo)

Op-weg-naar-1F tot en met 3F

 • Basisrekenen (op weg naar 1F)
 • Turbotafels
 • Getallen
 • Meten en Meetkunde
 • Verbanden
 • Verhoudingen
 • Wiskunde
Rekenen en Wiskunde (mbo)

Van niveau 2 tot en met 4

 • Basisrekenen (geschikt voor entree en op-weg-naar-niveau 2)
 • Turbotafels
 • Grootheden en eenheden
 • Oriëntatie in de 2D/3D wereld
 • Verhoudingen herkennen en gebruiken
 • Procenten gebruiken
 • Omgaan met kwantitatieve informatie
 • Wiskunde
NT2

A0 tot en met A2

 • Woordenschat (t/m B2)
 • Grammatica (t/m B2)
 • Spelling
 • Werkwoordspelling
 • Lezen*
 • Leestekens
 • Luisteren
Engels

A0 tot en met A2

 • Grammar (t/m B1)
 • Reading
 • Words (t/m B1)
Duits

A0 tot en met A1

 • Grammatik (t/m A2)
 • Lesen (t/m A2)
 • Wörter

* Goed leren lezen begint met meters maken. Numo levert een bijdrage aan het inoefenen van de deelvaardigheden van lezen.

Numo rekent niet af, maar helpt vooruit!

 

Illustratie die een docent uitbeeldt

Dankzij Numo krijgt de docent:

 • op ieder moment inzicht in voortgang en (referentie)niveau
 • krachtige signaalfuncties (meldingen)
 • grip op voortgang én leerproces
 • gemotiveerde leerlingen of studenten
 • meer tijd en minder werkdruk
 • minder administratieve rompslomp

 

 

 

 •  Met NUMO oefen je alleen datgene wat je NOG niet kunt.

 

 • Dat wat je al kan hoef je niet te oefenen!

 

 • Laat leren weer leuk zijn, begin met NUMO!