NT2                                     NT2

Nederlands als tweede taal.

 

Het is lastig om de Nederlandse taal goed te beheersen, in woord en geschrift.

 

Jongeren ( 8 - 18 jaar)

Jongeren pakken het op de basisschool en ander onderwijsvormen het redelijk snel op. Maar wat als het dan toch allemaal te snel gaat en je merkt dat je achter gaat lopen.? 

 

Volwassenen (18 +)

Je bent hier net komen wonen of je woont al wat langer hier. Je wilt meer grip op de Nederlandse taal. We staan voor je klaar.

 

 

  • NUMO is een slim, online taal- en rekenprogramma. Dit programma helpt om op jouw eigen niveau te werken: dat noemen we gepersonaliseerd leren.
  • Het programma zoekt uit wat de jij al beheerst en voor welke onderwerpen je oefenmateriaal nodig hebt. Vervolgens krijg jij een persoonlijk oefenprogramma waar je zelfstandig mee werkt. Duidelijk uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid digitale oefenmateriaal.
  • Daar waar het moeilijk gaat spring ik, Coach Ingrid, bij. Wij lopen de sprongtoetsen en eventueel oefeningen samen door en indien nodig gebruiken we educatieve materialen. Materialen die de leerstof inzichtelijk maken en daardoor begrijpelijker.

 

Maak een afspraak om samen te kijken naar de mogelijkheden.

Dutch as second language.

 

It is difficult to have a good command of the Dutch language, both spoken and written.

 

Young people (8 - 18 years)

Young people pick it up fairly quickly in primary school and other forms of education. But what if it all goes too fast and you notice that you are falling behind?

 

 

Adults (18 +)

You have just come here or you have been living here for a while. You want more control over the Dutch language. We are ready for you.

 

 

  •  NUMO is a smart, online language and math program. This program helps you work at your own level: we call that personalized learning.
  • The program finds out what you have already mastered and for which subjects you need practice. You will then receive a personal exercise program that you can work on independently. Clear explanations, sensible feedback and an unlimited amount of digital practice materials.
  • Where things get difficult, I, Coach Ingrid, step in. We go through the jumping tests and any exercises together and, if necessary, we use educational materials. Materials that make the subject matter transparent and therefore more understandable.

 

Make an appointment so we can look at the possibilities.

 


Klant ervaringen

 

Wij werken al lange tijd met Kennis Educatie Centrum (Ingrid) samen voor taaltrajecten op maat. We hebben hier goede ervaringen mee met aantoonbare taalverbetering en groei. Zij biedt een combinatie van hele praktische face-to-face taallessen, ondersteunt met een digitale methode ( voor jongeren maar ook voor volwassenen).

Dit maakt dat haar aanpak een brede gelijkmatige taalverbetering oplevert voor de student in spraak-woordenschat-spelling-grammatica. Dit voorkomt dat iemand niet gaat uitblinken in één deel, omdat dat comfortabel en makkelijker gaat. Je moet alle onderdelen beheersen om te begrijpen wat er staat en wat iemand zegt.

Daarnaast zorgt haar cultuur-sensitieve aanpak ervoor dat er ook ruimte is voor de persoon binnen het inburgeringsproces en alle uitdagingen die daarbij komen kijken. 

 

Stichting de Welle, Evelien Hondebrink 2019-2024

 


 

 

Jouw verhaal hier?