Coaching

Soms heb je externe begeleiding nodig. Als coach richten we ons op het aanleren van probleemoplossende vaardigheden, waardoor de weg naar oplossingen helder wordt.

 

We bieden ondersteuning aan zowel jou als je ouders, om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen voor het oplossen van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.

 

Onze begeleiding is gericht op het bieden van effectieve ondersteuning en begeleiding, zoals leerproblemen, emotionele uitdagingen, gedragsproblemen en andere opvoedingsgerelateerde kwesties.

 

De duur van onze ondersteuning varieert, waarbij sommige situaties slechts één sessie vereisen, terwijl andere situaties tussen de één en vijf sessies nodig zijn.

 


 

Waar kunnen wij jou mee helpen, zodat het allemaal gaat passen, door je bijvoorbeeld te ondersteunen in:

 • Structuur
 • Begeleiden van (dagelijkse) handelingen die vastlopen
 • Plannen (korte en langere termijn)
 • Creëren van rust thuis maar ook deels op school
 • Leren om hulp te vragen (aan de juiste persoon)
 • Inzicht in EF (Executieve Functies)
 • Inzicht in LS (Leer Strategieën)
 • Hulp en ondersteuning bij SV (Studievaardigheden)

En natuurlijk persoonlijk gericht, kijkend naar jouw mogelijkheden!

 


Huiswerkbegeleiding

 

Met Huiswerkbegeleiding Nijverdal werken we nauw samen, wij zitten immers in hetzelfde pand. Er is veel vraag en behoefte naar huiswerkbegeleiding met persoonlijk aandacht voor het kind.

 

De afgelopen jaren hebben we gekeken hoe we dat in een passende vorm kunnen gieten en zijn wij  blij met het resultaat.

 

We passen al het geleerde volop toe in de praktijk.  

 

Denk aan 'ikleerleren',  'ikleeranders' en zo veel meer.

 

Klik op onderstaande op de button om naar de site van Huiswerkbegeleiding Nijverdal te gaan. 

 


NUMO

Niet alle kinderen pakken alles in een keer op. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan vaak ziek, scheiding, slecht zien/horen enz. Maar al gauw zal u als ouder of de leerkracht aangeven dat er een leerachterstand is. Uw kind kan niet meer goed meekomen en voelt zich ook enigszins buitengesloten.

Door te oefenen met NUMO op de onderdelen die niet lekker gaan kan het kind op eigen tijd en niveau in eigen omgeving oefenen, zodat het gauw weer op niveau is en weer kan aansluiten in de klas.

 

Numo is een leermiddel van Kurve, innovatieve makers van slimme online leermiddelen voor het aanleren van basisvaardigheden taal en rekenen. Van ‘op weg naar 1F’ tot en met 4F.

 

Hoe werkt Numo?

 

Numo vindt uit wat de leerling of student beheerst en voor welke leerdoelen hij oefenmateriaal nodig heeft. Daarna wordt zelfstandig gewerkt aan een persoonlijk oefenprogramma. Met duidelijke uitleg en rijke feedback.

 

We starten altijd met een intake om te kijken waar wij en op welke onderdelen wij kunnen helpen.

 

Numo is een leermiddel van Kurve, innovatieve makers van online leermiddelen. Voorheen heetten wij Muiswerk Educatief. Met onze slimme programma’s groeit iedere leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo in rekenen en talen. Ieder volgt zijn eigen leercurve!

 

We hebben Numo ontwikkeld na uitgebreid onderzoek onder docenten en leerlingen van vmbo, havo, vwo en gymnasium. Gerenommeerde taal- en rekenexperts ontwikkelden het lesmateriaal.

 

Basisvaardigheden rekenen en talen in Numo

 

Nederlands

Op-weg-naar-1F tot en met 4F

 • Grammatica
 • Spelling
 • Werkwoordspelling
 • Leestekens
 • Formuleren
 • Lezen*
 • Woordkennis
 • Flitsend Spellen en Lezen (voor dyslecten)
Rekenen en Wiskunde (vo)

Op-weg-naar-1F tot en met 3F

 • Basisrekenen (op weg naar 1F)
 • Turbotafels
 • Getallen
 • Meten en Meetkunde
 • Verbanden
 • Verhoudingen
 • Wiskunde
Rekenen en Wiskunde (mbo)

Van niveau 2 tot en met 4

 • Basisrekenen (geschikt voor entree en op-weg-naar-niveau 2)
 • Turbotafels
 • Grootheden en eenheden
 • Oriëntatie in de 2D/3D wereld
 • Verhoudingen herkennen en gebruiken
 • Procenten gebruiken
 • Omgaan met kwantitatieve informatie
 • Wiskunde
NT2

A0 tot en met A2

 • Woordenschat (t/m B2)
 • Grammatica (t/m B2)
 • Spelling
 • Werkwoordspelling
 • Lezen*
 • Leestekens
 • Luisteren
Engels

A0 tot en met A2

 • Grammar (t/m B1)
 • Reading
 • Words (t/m B1)
Duits

A0 tot en met A1

 • Grammatik (t/m A2)
 • Lesen (t/m A2)
 • Wörter

* Goed leren lezen begint met meters maken. Numo levert een bijdrage aan het inoefenen van de deelvaardigheden van lezen.

Numo rekent niet af, maar helpt vooruit!

 

Illustratie die een docent uitbeeldt

Dankzij Numo krijgt de docent:

 • op ieder moment inzicht in voortgang en (referentie)niveau
 • krachtige signaalfuncties (meldingen)
 • grip op voortgang én leerproces
 • gemotiveerde leerlingen of studenten
 • meer tijd en minder werkdruk
 • minder administratieve rompslomp
 •  Met NUMO oefen je alleen datgene wat je NOG niet kunt.

 

 • Dat wat je al kan hoef je niet te oefenen!

 

 • Laat leren weer leuk zijn, begin met NUMO!

 

 

 

 

 

 

 


"Ik leer leren" VO

Tijdens de 'Ik leer leren' training ontdekken kinderen welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Niet de inhoud maar het 'hoe' van leren staat centraal . Dat maakt de training uniek.

 

 

Ieder kind kan leren... maar het gaat niet vanzelf.

 

Voor wie is de training Ik Leer Leren?

 

Ik Leer Leren is een training voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun schooltaken.

 

Het programma is geschikt voor:

 

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO
 • Jongeren in het MBO en HBO
 • Hoogbegaafde kinderen

De Ik Leer Leren training kan dus al worden gevolgd vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt ook op latere leeftijd nog vruchten af.

 

Bij welke leerproblemen helpt deze training?

Er zijn allerlei verschillende redenen waarom kinderen en jongeren worstelen met leren en hun schooltaken. De training Ik Leer Leren helpt bij het ontdekken van de persoonlijke leerstijl en reikt de methodes aan die daar het best bij aansluiten.

 

Daarom is de training geschikt voor:

 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen met faalangst
 • kinderen die onder hun niveau presteren (“Er komt niet uit wat er in zit”)
 • kinderen met leerachterstanden
 • kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn.
 • kinderen die moeite hebben met automatiseren
 • kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
 • kinderen die zich laten afleiden door anderen
 • kinderen met dyslexie
 • kinderen met dyscalculie
 • kinderen met NLD
 • kinderen met AD(H)D
 • kinderen met motivatieproblemen

Wat leren kinderen en jongeren in deze training?

 

De Ik Leer Leren training is géén huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. Kinderen maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren.

 

  In de training komen alle aspecten van leren aan bod:

 

 • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
 • Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
 • Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
 • Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
 • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
 • Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
 • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?

De training wordt gegeven door speciaal opgeleide trainers en met werkvormen die het kind op verschillende manieren stimuleren. Denken, voelen, doen en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken om te leren: dat is de uitdaging. De trainers signaleren de specifieke behoefte van ieder deelnemend kind en kunnen zo nodig extra coaching bieden.

 

Al tijdens het volgen van de training halen kinderen concrete, betere leerresultaten: ze halen hogere cijfers, krijgen grip op faalangst, kunnen zich beter concentreren, leren beter plannen en krijgen meer motivatie om te leren.

 

 

Ook ouders krijgen meer inzicht in hoe hun kind het leren kan aanpakken en hoe ze daarbij kunnen helpen. Ook begrijpen ze meer van hun eigen manier van leren: veel ouders zeggen dat ze de kennis uit Ik Leer Leren graag 30 jaar eerder hadden willen hebben…

 

 

 

'Ik leer leren' kan in groepen (ook op school) van minimaal 3 á 4 kinderen met een maximum van 6 gegeven worden, maar ook individueel. (vraag naar de mogelijkheden!)

 

 

Wilt u nog meer weten over de methode 'Ik leer leren"druk dan op onderstaande knop.


Studiemeter

 

Studiemeter: online oefen- en toetsomgeving voor meer differentiatie.

Via de online oefen- en toetsomgeving Studiemeter hebben studenten, leerlingen en docenten toegang tot digitale leermiddelen en aanvullend lesmateriaal bij alle methodes van Uitgeverij Deviant. Studiemeter leent zich uitstekend voor gedifferentieerd leren in de klas. Studenten en leerlingen werken op hun eigen niveau aan de onderwerpen die zij moeilijk vinden. Handige functionaliteiten maken het oefenen afwisselender en effectiever.

 

Bij Kennis Educatie Centrum Nijverdal kun je oefenen met de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Er zijn diverse mogelijkheden qua niveaus, licenties en boeken.

 

Aan de hand van een vrijblijvend gesprek kijken we naar de mogelijkheden.

 

Studiemeter leent zich ook prima voor volwassenen.