NUMO

Taal en rekenen is gewoon lastig. bijvoorbeeld als je dyslexie hebt of dyscalculie. Misschien gaat het je allemaal iets te snel of ben je een tijdje ziek geweest. Hoe dan ook, als alles verder goed verloopt en met taal en/of rekenen loop je wat achter dan kunnen wij je helpen..

  • NUMO is een slim, online taal- en rekenprogramma. Dit programma helpt leerlingen op hun eigen niveau te werken: gepersonaliseerd leren.
  • Het programma zoekt uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij/zij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij/zij zelfstandig mee werkt. Duidelijk uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid digitale oefenmateriaal.
  • Daar waar het moeilijk gaat spring ik, Coach Ingrid, bij met educatieve materialen. Materialen die de leerstof inzichtelijk maken en daardoor begrijpelijker. Indien nodig krijgt het kind materialen te leen mee naar huis om ook daar ondersteunend te kunnen oefenen.
  • Meestal is het goed om één stapje (soms twee) terug te doen en in een lagere groep te starten. Zo kunnen we eventuele leergaten opvangen en wegwerken. Het is vervelender om door te worstelen en constant dezelfde onnodige obstakels tegen te komen. Een stapje terug kan verhelderend werken en je bent snel weer terug op jouw niveau of zelfs hoger.
  •  Met NUMO oefen je alleen datgene wat je NOG niet kunt.

 

  • Dat wat je al kan hoef je niet te oefenen!

 

  • Laat leren weer leuk zijn, begin met NUMO!

NUMO kunnen we ook online aanbieden over de gehele wereld daar waar WiFi is.  Ideaal voor kinderen/jongeren die (tijdelijk) in het buitenland wonen.

www.speelleerdoen.nl www.huiswerkbegeleidingnijverdal #educatievematerialen @speelleerdoen