BOOS

 

In mijn praktijk komt het regelmatig voor: leerlingen die erg BOOS zijn om de opdracht die zij SAMEN moeten doen met een of meerdere medeleerlingen. Natuurlijk is het doel van een gezamenlijke opdracht dat de leerlingen leren met elkaar te overleggen en samen de lesstof aan te pakken  en de opdracht goed af te ronden. Voordeel is vaak dat sterkere en zwakkere leerlingen elkaar daarbij op verschillende onderdelen ondersteunen. Ze discussiëren over de lesstof, leggen het elkaar (nogmaals) uit en vullen elkaar aan. Iedereen draagt een steentje bij op zijn of haar manier.

 

Niet alleen de lesstof zelf is belangrijk, ook het doel van de opdracht : hoe samen te werken naar een eindproduct. Daarbij is het allerbelangrijkste dat de leerkracht monitort. Zijn/haar supervisie is essentieel om na afsluiting de opdracht te beoordelen op alle aspecten. Helaas gebeurt dat monitoren steeds minder of nagenoeg niet. Leerlingen worden naar huis gestuurd en moeten de opdracht in eigen tijd, ergens anders, zónder supervisie, uitvoeren.

 

Voor sommige leerlingen blijkt dit al vanaf het begin een onmogelijke opdracht, omdat de beoogde medeleerling(en) het laat afweten op alle fronten. Of omdat één leerling het hele verslag maakt en een leerling die bijvoorbeeld erg mondig is het verslag voordraagt in de klas. Als de leerkracht dan ook nog verschillende (onterechte) cijfers uitdeelt, omdat hij/zij alleen de inspanning van die specifieke leerling ziet, is elke gezamenlijke opdracht in de toekomst een herhalend trauma voor de leerling.

 

Voor heel veel leerlingen zou het fijn zijn als leerkrachten eens met een frisse blik gaan kijken  naar de opdrachten die zij al jaren aan de leerlingen geven. Opdrachten waarbij het monitoren misschien wat naar de achtergrond is verschoven. Past de opdracht nog in deze tijd? Doet iedereen hier aan mee ?  Neem weer de regie, plan tussentijds overleg in, en controleer de voortgang en de betrokkenheid van de leerlingen. Zo zie je de hiaten en kun je bijsturen. Dat noem ik samenwerken!

 

Ingrid Aaltink-Fidder

Kennis Educatie Centrum

Huiswerkbegeleiding Nijverdal

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0