BU's en WIP's

 

Het zegt u allemaal hoogstwaarschijnlijk niets, maar de Build Up’s (BU’s) en de Words in Progress (WIP’s) zijn Engelse zinnen, waarbij wat moeilijkere woorden horen. Vanaf 3 vwo en 4 havo krijgen leerlingen hiermee te maken, buiten hun schoolmethode om. Dat is best wel pittig, want elk bladzijde bevat 20 tot 25 zinnen, met elk zo'n 15 tot 25 woorden. Woorden die je moet leren en dan vooral in de context (in de zin, het verhaal, de tekst). Met andere woorden: alleen de woorden leren is niet altijd genoeg. Sterker nog, ik adviseer jongeren de zinnen ook regelmatig met de nodige herhalingen te lezen. Een beetje ‘slow reading’ (langzaam lezen). Waarom? Om zich bewust te worden van wat er staat. Je moet het immers ook vertalen terwijl je het leest. Slow reading is een goede manier om vertalend te lezen, de woorden en zinnen goed te leren en de woorden goed toe te passen in de tekst.

Waarom dit verhaal? Leerlingen onderschatten dit leerwerk vaak een beetje en dat laat ik ze hier in de praktijk zien. Stel, je krijgt een toets van bijvoorbeeld nummer 1 t/m 15. Dat zijn wel meer dan 300 woorden, die je dan ineens in een korte tijd moet leren. Ik waarschuw de leerlingen en laat ze zien dat zowel de BU’s als de WIP’s opbouwende zinnen zijn. Zinnen van 10 woorden gaan algauw naar 15 woorden en later zelfs over de 20. Daarbij laat ik ze ook zien dat de examens die zij in de toekomst moeten maken er hetzelfde uit zien. Met net zoveel moeilijke woorden en steeds langere zinnen.

Begin er gewoon aan, leer de woorden en de zinnen. Herhaal ze!

Onderzoek wijst uit dat wij Nederlanders over het algemeen een goed woordje Engels spreken en daarom kom je ons over de hele wereld tegen.

Let’s keep it that way!

 

Have a nice weekend.

 

 

Ingrid Aaltink

 

Studie Professional/Coach/Eigenaar

kenniseducatiecentrum.nl

huiswerkbegeledingnijverdal.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0