Uw kind zit op de basisschool...

Coaching

 

U merkt dat er iets niet helemaal lekker loopt? Of school merkt iets. Om in de toekomst problemen te voorkomen kunnen wij, ons team eens kijken of wij kunnen helpen. Dat kan (kinder)coaching zijn maar ook ondersteuning bieden met verschillende trainingen of online ondersteuning.

 

Mogelijkheden zijn:

 

 • (kinder)coaching
 • Muiswerk, online digitaal oefenprogramma voor taal en rekenen
 • Training; "Ik leer anders
 • Training: "Ik leer leren" (vanaf groep 8)

Onze (kinder) coaches Wietske en Ingrid


Muiswerk bij taal en/of rekenproblemen

 

Taal en rekenen is gewoon lastig. bijvoorbeeld als je dyslexie hebt of dyscalculie. Misschien gaat het je allemaal iets te snel of ben je een tijdje ziek geweest. Hoe dan ook als alles verder goed verloopt en met taal en/of rekenen loop je wat achter?

Dan kunnen wij je helpen..

 • Muiswerk is een slim, online taal- en rekenprogramma. Dit programma helpt leerlingen op hun eigen niveau te werken: gepersonaliseerd leren.
 • Het programma zoekt uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij/zij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij/zij zelfstandig mee werkt. Duidelijk uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid digitale oefenmateriaal.
 • Daar waar het moeilijk gaat spring ik, Coach Ingrid, bij met educatieve materialen. Materialen die de leerstof inzichtelijk maken en daardoor begrijpelijker. Indien nodig krijgt het kind materialen te leen mee naar huis om ook daar ondersteunend te kunnen oefenen.
 • Meestal is het goed om één stapje (soms twee) terug te doen en in een lagere groep te starten. Zo kunnen we eventuele leergaten opvangen en wegwerken. Het is vervelender om door te worstelen en constant dezelfde onnodige obstakels tegen te komen. Een stapje terug kan verhelderend werken en je bent snel weer terug op jouw niveau of zelfs hoger.
 •  Met muiswerk oefen je alleen datgene wat je NOG niet kunt.

 

 • Dat wat je al kan hoef je niet te oefenen!

 

 • Laat leren weer leuk zijn, begin met muiswerk!

"Ik leer anders"

 

Een groot aantal kinderen worden ondergewaardeerd en dat om een bijzondere gave:

 

                                                                       zij zijn beelddenkers!

 

 Ze denken voornamelijk in beelden. Het lesmateriaal wordt niet begrepen en onthouden.

 

Vaak ontwikkelen beelddenkers een leerachterstand of heeft men een vermoeden van dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks. Eigenlijk wordt het schoolwerk op 'foute' wijze aangeboden. 

 

De leermethodes in het reguliere onderwijs, veelal geschreven door taaldenkers, sluiten mede daardoor niet altijd aan bij deze denkwijze. Ruim 93 % van alle kinderen leert auditief (via het gehoor) en 7 % zijn beelddenkers.

 

Door kinderen te leren de aangeboden lesstof te vertalen naar beelden,  krijgt hij/zij grip op zijn leerstijl. Je laat hem/haar de lesstof opslaan, verwerken en onthouden.

 

 

 

Je hebt direct resultaat. Geen eindeloos traject zonder resultaat maar direct in de eerste sessie is al te zien wat voor een effect het heeft bij een beelddenker.

 

 

 

Informatieproces:

 

 • opnemen
 • verwerken
 • opslaan/onthouden
 • gebruiken 

Per persoon verschilt de voorkeur van bovenstaand informatieproces:

 

 • auditief (horen)
 • kinetisch ( voelen)
 • auditief digitaal (denken)
 • visueel (zien) beelddenken

Ook een combinatie hoort tot de mogelijkheid.

 

 

 

 Druk op onderstaande knop om te checken of je kind een beelddenker is.


"Ik leer leren" groep 8

 

Tijdens de 'Ik leer leren' training ontdekken kinderen welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Niet de inhoud maar het 'hoe' van leren staat centraal . Dat maakt de training uniek.

 

 

Ieder kind kan leren... maar het gaat niet vanzelf.

 

Voor wie is de training Ik Leer Leren?

 

Ik Leer Leren is een training voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun schooltaken.

 

Het programma is geschikt voor:

 

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO
 • Jongeren in het MBO en HBO
 • Hoogbegaafde kinderen

De Ik Leer Leren training kan dus al worden gevolgd vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt ook op latere leeftijd nog vruchten af.

 

Bij welke leerproblemen helpt deze training?

Er zijn allerlei verschillende redenen waarom kinderen en jongeren worstelen met leren en hun schooltaken. De training Ik Leer Leren helpt bij het ontdekken van de persoonlijke leerstijl en reikt de methodes aan die daar het best bij aansluiten.

 

Daarom is de training geschikt voor:

 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen met faalangst
 • kinderen die onder hun niveau presteren (“Er komt niet uit wat er in zit”)
 • kinderen met leerachterstanden
 • kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn.
 • kinderen die moeite hebben met automatiseren
 • kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
 • kinderen die zich laten afleiden door anderen
 • kinderen met dyslexie
 • kinderen met dyscalculie
 • kinderen met NLD
 • kinderen met AD(H)D
 • kinderen met motivatieproblemen

Wat leren kinderen en jongeren in deze training?

 

De Ik Leer Leren training is géén huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. Kinderen maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren.

 

 

 In de training komen alle aspecten van leren aan bod:

 

 • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
 • Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
 • Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
 • Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
 • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
 • Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
 • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?

De training wordt gegeven door speciaal opgeleide trainers en met werkvormen die het kind op verschillende manieren stimuleren. Denken, voelen, doen en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken om te leren: dat is de uitdaging. De trainers signaleren de specifieke behoefte van ieder deelnemend kind en kunnen zo nodig extra coaching bieden.

 

Al tijdens het volgen van de training halen kinderen concrete, betere leerresultaten: ze halen hogere cijfers, krijgen grip op faalangst, kunnen zich beter concentreren, leren beter plannen en krijgen meer motivatie om te leren.

 

 

Ook ouders krijgen meer inzicht in hoe hun kind het leren kan aanpakken en hoe ze daarbij kunnen helpen. Ook begrijpen ze meer van hun eigen manier van leren: veel ouders zeggen dat ze de kennis uit Ik Leer Leren graag 30 jaar eerder hadden willen hebben…

 

 

 

'Ik leer leren' kan in groepen (ook op school) van minimaal 3 á 4 kinderen met een maximum van 6 gegeven worden, maar ook individueel. (vraag naar de mogelijkheden!)

 

 

Wilt u nog meer weten over de methode 'Ik leer leren" druk dan op onderstaande knop. U gaat dan naar de landelijke site.


Kennis Educatie Centrum

Keizerserf 38, 

7442 MN  Nijverdal

Tel:  05 48 22 30 26 bgg 06 31 96 67 62  of mail naar

info@kenniseducatiecentrum.nl

zorg@kenniseducatiecentrum.nl (beveiligde mail)