Orthopedagogische Ondersteunende Begeleiding (OOB)

 

 

Bij sommige leerlingen is het een heel gepuzzel om de dag door te komen.

Zij hebben moeite om op het Voortgezet Onderwijs hun draai te vinden.

 

Het is immers een hele uitdaging, nieuwe schoolomgeving, andere leerlingen en onbekende vakken. 

 

 

 

 

 

Verder dan dat,  ook het inrichten van je studiemomenten, inpakken van je schooltas, omgaan met een planning, taakverdeling en het uitvoeren van al die uitdagingen.

 

Je hebt moeite met sociale contacten ?

Je weet je soms niet goed te gedragen?

Je heb misschien iets meer begeleiding nodig in en met de omgang met anderen?

 

Voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning is er bij Kennis Educatie Centrum, Orthopedagogische Ondersteunende Begeleiding (OOB).

Dit onder begeleiding van een orthopedagoog en ander specialistische coaches met verschillende disciplines. Dit doen wij in samenwerking met Huiswerkbegeleiding Nijverdal.

 

Jongeren met bijvoorbeeld 

  • AD(H)D
  • ASS
  • Sociale Emotionele problemen komen hiervoor in aanmerking
  • Problemen die voortkomen uit de thuissituatie

Deze begeleiding is intensiever dan gewone huiswerkbegeleiding en staat onder supervisie van onze orthopedagoog en kindercoach.

We hebben regelmatig contact met school, ouders en eventueel de jeugdconsulente van de gemeente. (Multi Disciplinaire Overleg MDO)

 

De aanvraag van deze begeleiding gaat via de Gemeente (PGB).

Deze vorm van begeleiding biedt jou de kans om op het reguliere onderwijs te blijven. 

 

Wilt u dit als  particulier zelf bekostigen, dan kunt u het beste contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak.