Coaching

Soms heb je hulp nodig.

 

Als coach leer je hoe je een probleem makkelijk kunt op lossen. Wij helpen jou en je ouders de vaardigheden te vinden die jij nodig hebt om je probleem  op te lossen. 

Wij helpen, ondersteunen en bieden daarin begeleiding.

 

Je kunt ons inschakelen bij leerproblemen emotionele problemen, gedragsproblemen en alle andere voorkomende opvoedkwesties.

 

Soms hebben we aan 1 sessie genoeg en soms zijn we tussen de 1 en 5 keer klaar.


Orthopedagogische Ondersteunende Begeleiding (OOB)

Bij sommige leerlingen is het een heel gepuzzel om de dag door te komen. Zij hebben moeite om op het Voortgezet Onderwijs hun draai te vinden. Het is immers een hele uitdaging, nieuwe schoolomgeving, andere leerlingen en onbekende vakken.

 

Maar verder dan dat ook het inrichten van je studiemomenten, inpakken van je schooltas, omgaan met een planning, taakverdeling.

 

Voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning is er bij Huiswerkbegeleiding Nijverdal / Kennis Educatie Centrum Orthopedagogische Ondersteunende Begeleiding (OOB).

Dit onder begeleiding van een orthopedagoog/psycholoog en ander specialistische coaches met verschillende disciplines.

Jongeren met bijvoorbeeld 

 • AD(H)D
 • ASS
 • Sociale Emotionele problemen komen hiervoor in aanmerking.

Deze begeleiding is intensiever dan gewone huiswerkbegeleiding en staat onder supervisie van onze orthopedagoog/psycholoog.

We hebben regelmatig contact met school, ouders en eventueel de jeugdconsulente van de gemeente. (MultiDisiplinaire Overleg MDO)

De aanvraag van deze begeleiding gaat via de Gemeente.

Deze vorm van begeleiding biedt jou de kans om op het reguliere onderwijs te blijven. 

Waar werken wij naar toe?

 

We gaan je helpen, zodat het allemaal gaat passen, door je te ondersteunen in:

 • Structuur
 • Begeleiden van (dagelijkse) handelingen die vastlopen
 • Plannen (korte en langere termijn)
 • Creëren van rust thuis maar ook deels op school
 • Leren om hulp te vragen (aan de juiste persoon)
 • Inzicht in EF (Executieve Functies)
 • Inzicht in LS (Leer Strategieën)
 • Hulp en ondersteuning bij SV (Studievaardigheden)

En natuurlijk op maat gericht, kijkend naar jouw mogelijkheden!

 


Huiswerkbegeleiding

 

Met Huiswerkbegeleiding Nijverdal werken we nauw samen, wij zitten immers in hetzelfde pand. Er is veel vraag en behoefte naar huiswerkbegeleiding met persoonlijk aandacht voor het kind.

 

De afgelopen jaren hebben we gekeken hoe we dat in een passende vorm kunnen gieten en zijn wij  blij met het resultaat.

 

We passen al het geleerde volop toe in de praktijk.  

 

Denk aan 'ikleerleren',  'ikleeranders' en zo veel meer.

 

Klik op onderstaande op de button om naar de site van Huiswerkbegeleiding Nijverdal te gaan. 

 


Muiswerk bij taal en/of rekenproblemen

 

Taal en rekenen is gewoon lastig. bijvoorbeeld als je dyslexie hebt of dyscalculie. Misschien gaat het je allemaal iets te snel of ben je een tijdje ziek geweest. Hoe dan ook als alles verder goed verloopt en met taal en/of rekenen loop je wat achter?

Dan kunnen wij je helpen..

 • Muiswerk is een slim, online taal- en rekenprogramma. Dit programma helpt leerlingen op hun eigen niveau te werken: gepersonaliseerd leren.
 • Het programma zoekt uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij/zij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij/zij zelfstandig mee werkt. Duidelijk uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid digitale oefenmateriaal.
 • Daar waar het moeilijk gaat spring ik, Coach Ingrid, bij met educatieve materialen. Materialen die de leerstof inzichtelijk maken en daardoor begrijpelijker. Indien nodig krijgt het kind materialen te leen mee naar huis om ook daar ondersteunend te kunnen oefenen.
 • Meestal is het goed om één stapje (soms twee) terug te doen en in een lagere groep te starten. Zo kunnen we eventuele leergaten opvangen en wegwerken. Het is vervelender om door te worstelen en constant dezelfde onnodige obstakels tegen te komen. Een stapje terug kan verhelderend werken en je bent snel weer terug op jouw niveau of zelfs hoger.
 •  Met muiswerk oefen je alleen datgene wat je NOG niet kunt.

 

 • Dat wat je al kan hoef je niet te oefenen!

 

 • Laat leren weer leuk zijn, begin met muiswerk!

 

 

 

 

 

 

 


"Ik leer leren" VO

Tijdens de 'Ik leer leren' training ontdekken kinderen welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Niet de inhoud maar het 'hoe' van leren staat centraal . Dat maakt de training uniek.

 

 

Ieder kind kan leren... maar het gaat niet vanzelf.

 

Voor wie is de training Ik Leer Leren?

 

Ik Leer Leren is een training voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun schooltaken.

 

Het programma is geschikt voor:

 

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO
 • Jongeren in het MBO en HBO
 • Hoogbegaafde kinderen

De Ik Leer Leren training kan dus al worden gevolgd vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt ook op latere leeftijd nog vruchten af.

 

Bij welke leerproblemen helpt deze training?

Er zijn allerlei verschillende redenen waarom kinderen en jongeren worstelen met leren en hun schooltaken. De training Ik Leer Leren helpt bij het ontdekken van de persoonlijke leerstijl en reikt de methodes aan die daar het best bij aansluiten.

 

Daarom is de training geschikt voor:

 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen met faalangst
 • kinderen die onder hun niveau presteren (“Er komt niet uit wat er in zit”)
 • kinderen met leerachterstanden
 • kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn.
 • kinderen die moeite hebben met automatiseren
 • kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
 • kinderen die zich laten afleiden door anderen
 • kinderen met dyslexie
 • kinderen met dyscalculie
 • kinderen met NLD
 • kinderen met AD(H)D
 • kinderen met motivatieproblemen

Wat leren kinderen en jongeren in deze training?

 

De Ik Leer Leren training is géén huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. Kinderen maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren.

 

  In de training komen alle aspecten van leren aan bod:

 

 • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
 • Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
 • Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
 • Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
 • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
 • Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
 • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?

De training wordt gegeven door speciaal opgeleide trainers en met werkvormen die het kind op verschillende manieren stimuleren. Denken, voelen, doen en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken om te leren: dat is de uitdaging. De trainers signaleren de specifieke behoefte van ieder deelnemend kind en kunnen zo nodig extra coaching bieden.

 

Al tijdens het volgen van de training halen kinderen concrete, betere leerresultaten: ze halen hogere cijfers, krijgen grip op faalangst, kunnen zich beter concentreren, leren beter plannen en krijgen meer motivatie om te leren.

 

 

Ook ouders krijgen meer inzicht in hoe hun kind het leren kan aanpakken en hoe ze daarbij kunnen helpen. Ook begrijpen ze meer van hun eigen manier van leren: veel ouders zeggen dat ze de kennis uit Ik Leer Leren graag 30 jaar eerder hadden willen hebben…

 

 

 

'Ik leer leren' kan in groepen (ook op school) van minimaal 3 á 4 kinderen met een maximum van 6 gegeven worden, maar ook individueel. (vraag naar de mogelijkheden!)

 

 

Wilt u nog meer weten over de methode 'Ik leer leren"druk dan op onderstaande knop.


Studiemeter

 

Studiemeter: online oefen- en toetsomgeving voor meer differentiatie.

Via de online oefen- en toetsomgeving Studiemeter hebben studenten, leerlingen en docenten toegang tot digitale leermiddelen en aanvullend lesmateriaal bij alle methodes van Uitgeverij Deviant. Studiemeter leent zich uitstekend voor gedifferentieerd leren in de klas. Studenten en leerlingen werken op hun eigen niveau aan de onderwerpen die zij moeilijk vinden. Handige functionaliteiten maken het oefenen afwisselender en effectiever.

 

Bij Kennis Educatie Centrum Nijverdal kun je oefenen met de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Er zijn diverse mogelijkheden qua niveaus, licenties en boeken.

 

Aan de hand van een vrijblijvend gesprek kijken we naar de mogelijkheden.

 

Studiemeter leent zich ook prima voor volwassenen.