Drempeltoets Rekenen, inclusief pre-scan

Met deze toets kan in korte tijd worden uitgezocht op welk rekenniveau een leerling zich thuis voelt. Deze toets duurt ongeveer 1 uur.

 

Vier niveaus

Er kan op vier verschillende niveaus getest worden: het laagste niveau is eind basisschool/begin brugklas en het hoogste niveau is eind vwo.

 

Onafhankelijk

De testen zijn methode-onafhankelijk en ook onafhankelijk van cito. De toetsen gaan na wat leerlingen in verschillende onderwijsniveaus volgens de Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen moeten weten en kunnen. Deze door Meijerink c.s. omschreven kennis en vaardigheden zijn de basis geweest voor de inrichting van de drempeltoetsen. Vanzelfsprekend is er wel een uitgebreide pilotstudie aan de definitieve versie vooraf gegaan om zeker te zijn van de juiste vraagstelling. Aan deze pilotstudie hebben 2600 leerlingen van verschillende scholen in Nederland deelgenomen.

 

Waarom de online drempeltoetsen rekenen?

Het komt vaak voor dat het handig is om te weten hoe ver een leerling is op het gebied van rekenen. De toetsresultaten laten zien op welk (school)niveau een leerling nu presteert, en geven bovendien ook aan op welke gebieden bijspijkeren noodzakelijk of wenselijk is. Een leerling kan zo heel gericht aan de slag om eventuele achterstanden weg te werken. Als onbekend is op welk niveau de leerling getest moet worden, kan een prescan, die slechts 5 minuten in beslag neemt, het niveau bepalen waarop getest moet worden.

 

Welke gegevens hebben wij nodig?

Nadat bij ons een bestelling binnen is gekomen (via de webshop of via email), nemen wij via email contact met u op. Wij horen dan graag de huidige opleiding van de leerling, de vooropleiding, de moedertaal en de voornaam van de leerling. Ook spreken we dan een tijdstip af waarop de toets kan worden afgenomen.

 

Elke eerste zaterdag van de maand worden de toetsen afgenomen in de praktijk. U kunt zelf uw datum kiezen bij het kopje tickets. In speciale gevallen kan de toets ook online afgenomen worden.