Taal

Bijspijkerpakket Spelling en grammatica                                   Investering 67 euro

Dit online-account bevat 3 programma's:                         

  1. Grammatica 1F
  2. Werkwoordspelling 1F

 

Het bijspijkerpakket spelling en grammatica is bedoeld voor leerlingen die de basisregels van de Nederlandse spelling, de werkwoordspelling en de grammatica nog niet goed onder de knie hebben. Verondersteld wordt dat kinderen aan het einde van groep 8 (of leerjaar 6 België) van de basisschool de regels van de drie genoemde programma's beheersen. Maar dat lukt lang niet altijd. Er wordt op veel scholen te weinig geoefend en leerlingen hebben soms een deel van de lesstof niet gevolgd. Als deze programma’s met succes zijn afgerond, dan ligt er een degelijke basis voor het vervolgonderwijs en een goede ondergrond voor het aanleren van vreemde talen.

Er wordt in de programma’s geoefend in acht verschillende oefenvormen, bijvoorbeeld teksten wijzigen, vormen invullen, meerkeuzevragen beantwoorden, woorden sorteren of aanwijzen, en natuurlijk het dictee. De grote variatie maakt dat leerlingen graag met deze computerprogramma’s werken.

 

 

De drie programma’s bevatten samen een zeer grote hoeveelheid oefenstof: 159 oefeningen en 6830 variaties in zinnen en woorden.

 

Met dit online-account kan op alle soorten pc's gewerkt worden, maar ook op de MAC, de iPad en op andere tablets. De werking van een online-account duurt 2 jaar. Online werkt u altijd met de laatste versie van de producten.

 

 

 

Rekenen/Wiskunde

Kennis Educatie Centrum

Keizerserf 38, 

7442 MN  Nijverdal

Tel:  05 48 22 30 26 bgg 06 31 96 67 62  of mail naar

info@kenniseducatiecentrum.nl

zorg@kenniseducatiecentrum.nl (beveiligde mail)