Taal

Spellingpakket voor groep 3 en 5 (leerjaar 1 en 2)                      Investering 55 euro

Spellingpakket voor groep 3 en 4 (leerjaar 1 en2)

 

Dit online-account bevat 2 programma's: Flitsend lezen en spellen 2 en Spelling op maat 1

 

Omschrijving Flitsend lezen en spellen 2:

Kinderen die al bekend zijn met de klinkers en de medeklinkers en korte eenvoudige woorden kunnen lezen, kunnen aan de slag met Flitsend lezen en spellen 2. Kinderen die hiermee nog niet bekend zijn, kunnen gebruikmaken van het programma Flitsend Lezen en Spellen 1 (kleuteronderwijs). De naam van het programma is ‘Flitsend lezen en spellen’ omdat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de flitsaanbieding, zowel visueel (het zien) als auditief (dictee), waarna de leerling de letters of het woord moet reproduceren. Het programma begint met korte woorden, daarna volgen moeilijker woorden. Ook worden veel woorden geoefend die ‘ingeprent’ moeten worden. Bijvoorbeeld woorden met ij (grijs), met ei (dweil), met au (blauw) en met ou (bouw). Er wordt weinig uitleg gegeven, want het is de bedoeling dat het kind vooral leert via oefenen, inprenten en vergelijken. Vooral voor kinderen die moeite hebben om de spelling te leren volgens allerlei regels (zoals dat  in de taalmethodes op school gebeurt) kan Flitsend lezen en spellen 2 een heel goed hulpmiddel zijn.

Uit de praktijk blijkt, dat kinderen die niet graag een taalboekje inkijken, wel graag op de computer met taal werken. Voor meer info over Flitsend lezen en spellen 2: klik hier

Kinderen die beide programma’s met succes hebben afgerond, gaan wat spelling betreft, goed voorbereid naar groep 5 of naar het 3e leerjaar.

De twee programma’s bevatten samen 146 oefeningen en 2828 opdrachten.  Er wordt verwezen naar 503 geluidsbestanden en naar 106 plaatjes.

 

Met een online account kan op alle soorten PC's gewerkt worden, maar ook op de MAC, de iPad en op andere tablets. De werking van een online-account duurt 2 jaar. 

 

 


 

Kennis Educatie Centrum

Keizerserf 38, 

7442 MN  Nijverdal

Tel:  05 48 22 30 26 bgg 06 31 96 67 62  of mail naar

info@kenniseducatiecentrum.nl

zorg@kenniseducatiecentrum.nl (beveiligde mail)