Orthopedagogische Ondersteunende Begeleiding (OOB)

En dan gaat het toch niet zo als je had verwacht...

Bij sommige leerlingen is het een heel gepuzzel om de dag door te komen. Zij hebben moeite om op het Voortgezet Onderwijs hun draai te vinden. Het is immers een hele uitdaging, nieuwe schoolomgeving, andere leerlingen en onbekende vakken.

 

Maar verder dan dat ook het inrichten van je studiemomenten, inpakken van je schooltas, omgaan met een planning, taakverdeling.

 

Voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning is er bij Huiswerkbegeleiding Nijverdal / Kennis Educatie Centrum Orthopedagogische Ondersteunende Begeleiding (OOB).

Dit onder begeleiding van een orthopedagoog/psycholoog en ander specialistische coaches met verschillende disciplines.

Jongeren met bijvoorbeeld 

 • AD(H)D
 • ASS
 • Sociale Emotionele problemen komen hiervoor in aanmerking.

Deze begeleiding is intensiever dan gewone huiswerkbegeleiding en staat onder supervisie van onze orthopedagoog/psycholoog.

We hebben regelmatig contact met school, ouders en eventueel de jeugdconsulente van de gemeente. (MultiDisiplinaire Overleg MDO)

De aanvraag van deze begeleiding gaat via de Gemeente.

Deze vorm van begeleiding biedt jou de kans om op het reguliere onderwijs te blijven. 

 

Waar werken wij naar toe?

 

We gaan je helpen dat het allemaal gaat passen, door je te ondersteunen in:

 • Structuur
 • Begeleiden van (dagelijkse) handelingen die vastlopen
 • Plannen (korte en langere termijn)
 • Creëren van rust thuis maar ook deels op school
 • Leren om hulp te vragen (aan de juiste persoon)
 • Inzicht in EF (Executieve Functies)
 • Inzicht in LS (Leer Strategieën)
 • Hulp en ondersteuning bij SV (Studievaardigheden)

En natuurlijk op maat gericht, kijkend naar jouw mogelijkheden.

Er zijn twee opties om voor vergoeding in aanmerking te komen:

 

 1. Een huisarts, kinder- of jeugdarts kan via het uitschrijven van een verwijsbrief met een onderzoeksvraag  en/of behandelvraag bij ons de vraag neerleggen om nader onderzoek te doen naar het gedrag van je kind en/of behandeling te starten.
 2. Een onderzoeksvraag - en/of behandeltraject kan ook via jeugdconsulenten/ regisseurs jeugd en gezin worden aangevraagd. Zij werken bij de gemeente Hellendoorn binnen de afdeling Jeugd en kijken samen met ouders wat er nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. Zij weten goed welke hulpverleners in de buurt het beste passen bij de hulpvraag. Natuurlijk mag je indien gewenst ons als voorkeur opgeven. Zie ook het filmpje op deze site Twents Model 

 

Leer meer over ons....

 • Keizerserf 38             
 • 7442 MN Nijverdal
 • Tel: 0548 22 30 26 bgg 06 31 96 67 62

 

 • Huiswerkbegeleiding
 • Orthopedagogisch Ondersteunende Begeleiding (OOB)
 • (Kinder)Coaching
 • Bijlessen
 • Leerondersteuning (RT) BO, VO, SO, MBO en HBO
 • Trainingen
 • Lezingen
 • Workshops
 • en meer....

 

 

Nieuwe banner, volgt ! zsm

Kennis Educatie Centrum

Keizerserf 38, 

7442 MN  Nijverdal

Tel:  05 48 22 30 26 bgg 06 31 96 67 62  of mail naar

info@kenniseducatiecentrum.nl