Passen en meten?

Geen enkel kind past in standaard, we zijn allemaal uniek!

 

Hier kijken we eerst naar het kind, wat zijn haar behoeftes en dan naar de mogelijkheden.

 

We sturen bij, passen toe en ondersteunen. Niet alleen uw kind maar ook u, indien nodig.

 

Het traject kan kort en krachtig zijn, maar ook wat langer. In overleg met uw kind, u en eventueel school en andere hulpverleners gaan we kijken naar de mogelijkheden.

Wanneer zet je een kindercoach in?

Voor kinderen, pubers en  jongeren met leerproblemen, emotionele problemen, gedragsproblemen en alle voorkomende opvoedkwesties. Ouders spelen daarbij ook een belangrijke rol. Het proces van opgroeien vergt veel van een kind en zijn ouder(s).  

Als kinder- en opvoedcoach kan ik ondersteuning bieden . Meestal kunnen we in 1 tot 5 afspraken samen tot een oplossing komen, waarmee jullie verder kunnen.

 

In oktober 2016 heb ik,  Ingrid,   de basisopleiding Kinder- en opvoed coach bij Tea Adema afgerond.  Zie voor meer informatie hierover (www.teaadema.nl). Eerder volgde ik daar al de opleiding 'Ik leer leren'. Tea geeft meerdere cursussen en opleidingen en een vervolg zit er voor mij zeker in. Oktober 2017 is alweer een vervolg geboekt.

Naast de al eerder genoemde opleiding, volgde ik 'Practioner Denkbeeld' en 'Executieve Functies' (www.locusinonderwijs.nl) en 'ikleeranders' (www.ikleeranders.nl).

 

Mijn kennis vergroot ik door naar lezingen en workshops te gaan. Onderwerpen die daarbij o.a. aan bod komen zijn hoogbegaafdheid, autisme, ADHD, beelddenken, pesten, dyscalculie, dyslexie. Ik kies deze workshops en lezingen heel bewust, vanwege het onderwerp of vanwege de spreker(s). Door veel met vakgenoten te spreken, leer ik ook elke keer weer bij.

Naast de kennis die ik opdoe bij lezingen en cursussen, kan ik mijzelf ook ervaringsdeskundige noemen op een aantal gebieden.

 

Met name ten aanzien van de leer uitdagingen die mijn kinderen hadden. Zij zijn dan ook vooral de aanleiding voor mijn `carrière`. En, zoals ik al eerder opmerkte, over mezelf heb ik ook het nodige geleerd! Ervaringsdeskundige ben ik op het gebied van dyscalculie, dyslexie, epilepsie, aandachts- en geheugenproblemen, executieve functies en PDD NOS. Allemaal zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs.

 

 


Onze kindercoachs zijn Wietske Siffels en Ingrid Aaltink

Leer meer over ons....

 • Rijssensestraat 46,              We gaan verhuizen per 17 augustus 2020 naar Keizerserf 38 te Nijverdal
 • 7442 MJ Nijverdal
 • Tel: 06 31 96 67 62

 

 • Orthopedagogische Ondersteunende Begeleiding (OOB)
 • (Kinder)Coaching
 • Bijlessen
 • Trainingen
 • Lezingen
 • Workshops
 • Huiswerkbegeleiding
 • Kennis Educatie Centrum
 • en meer....

Kennis Educatie Centrum is van en voor iedereen die zich verbonden voelt met kinderen en  jongeren

en hun educatie op weg naar hun eigen volwassen ik.

Kennis Educatie Centrum

Rijssensestraat 46, 

7442 MJ  Nijverdal

Tel:  06 31 96 67 62  of mail naar

info@kenniseducatiecentrum.nl