Bijspijkerpakket

Geschikt voor:

Leerlingen uit groep 8

Leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs

 

Dit online-account bevat 3 programma's: Spelling 1F, Werkwoordspelling 1F en Grammatica 1F en hier kan 2 jaar mee gewerkt worden.

 

Het bijspijkerpakket spelling en grammatica is bedoeld voor leerlingen die de basisregels van de Nederlandse spelling, de werkwoordspelling en de grammatica nog niet goed onder de knie hebben. Verondersteld wordt dat kinderen aan het einde van groep 8 (of einde 6e leerjaar) van de basisschool de regels van de drie programma’s in dit online-account beheersen. Maar dat lukt lang niet altijd. Er wordt op veel scholen te weinig geoefend en leerlingen hebben soms een deel van de lesstof niet gevolgd. Als deze programma’s met succes zijn afgerond, dan ligt er een degelijke basis voor het vervolgonderwijs en een goede ondergrond voor het aanleren van vreemde talen.

Er wordt in de programma’s geoefend in acht verschillende oefenvormen, bijvoorbeeld teksten wijzigen, vormen invullen, meerkeuzevragen beantwoorden, woorden sorteren of aanwijzen, en natuurlijk het dictee. De grote variatie maakt dat leerlingen graag met deze computerprogramma’s werken.

 

 

 

De drie programma’s bevatten samen een zeer grote hoeveelheid oefenstof: 159 oefeningen en 6830 variaties in zinnen en woorden.

 

Met een online-account kan op alle soorten PC's gewerkt worden, maar ook op de MAC, de iPad en op andere tablets. De werking van een online-account duurt 2 jaar. Online werkt u altijd in de laatste versie van de producten. 

 

Investering is  68 euro voor deze licentie voor 2 jaar.

 

Vanuit hier kun je eventueel door met een ander programma om te oefenen op 2F of 3F niveau

 

 

 

 

Kennis Educatie Centrum

Keizerserf 38, 

7442 MN  Nijverdal

Tel:  05 48 22 30 26 bgg 06 31 96 67 62  of mail naar

info@kenniseducatiecentrum.nl

zorg@kenniseducatiecentrum.nl (beveiligde mail)